Follow Us

Czy warto ubezpieczać budowę domu?

Czy warto ubezpieczać budowę domu?

Ubezpieczenie budowy domu jest produktem dobrowolnym. Polisa tego typu została pomyślana dla tych osób, które taką inwestycje finansują bez wsparcia banku. W wielu przypadkach może ona ocalić nas od bankructwa.

Ochrona

W wielu przypadkach budowanie domu pochłania wszystkie nasze oszczędności. Kiedy dojdzie do katastrofy, stajemy przed widmem bankructwa i odłożenia budowy na czas nieokreślony. Czasami nie mamy nawet środków na przeprowadzenie niezbędnego remontu, który pozwoliłby, choć na trochę zatrzymać niszczenie niedokończonej budowy.

Co więcej, podczas budowy możemy stracić również niejednokrotnie specjalistyczne narzędzia i maszyny budowlane, jak np. tarcze diamentowe (https://www.husqvarnacp.com/pl/narzedzia-diamentowe/tarcze-diamentowe/). W takich przypadkach z pomocą przychodzi nam ubezpieczenie budowy domu.

Ubezpieczenie domu w budowie jest przeważnie tańsze od ubezpieczenia domu zamieszkanego. Ta różnica wynika m.in. z wykupionych rozszerzeń, jak ochrona ruchomości w razie pożaru czy kradzieży, czy stłuczenie, które dla opcji dom w budowie są niedostępne.

Ochrona jest tutaj zależna od wysokości składki, która jest indywidualnie ustalana dla każdego ubezpieczającego. Jednak najczęściej możemy liczyć na pomoc w przypadku pożaru, zalania budowanego domu, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, eksplozji czy zniszczeń wywołanych efektem gradu.

Kiedy ochrona zawodzi

Istnieją też okoliczności, kiedy mimo wykupionej polisy nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Zawsze są one wymienione w umowie, którą podpisujemy, dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się ze wszelkimi jej warunkami. Brak odszkodowania jest właściwe pewny, kiedy powstałe szkody zostały przez nas wykonane umyślnie. W takim przypadku zostaniemy najpewniej dodatkowo oskarżeni o próbę wyłudzenia odszkodowania.

Jeśli rozbudowujemy dom bez wymaganych zezwoleń na budowę i w trakcie dojdzie do tragedii, to także ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. Inne często stosowane wyjątki, to wadliwe zamontowanie danych elementów, wady konstrukcyjne czy zniszczenia spowodowane przez pojazdy mechaniczne. W przypadku kiedy dojdzie do przemarzania ścian, także nie otrzymamy odpowiedniego wsparcia. Ubezpieczyciel uzna bowiem, że zniszczenia, które nastąpiły były efektem naszego zaniedbania.

Dodaj komentarz