Follow Us

Kluczowe zabezpieczenia sieciowe

Istnieje wiele miejsc w sieci, które stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkownika. Teoretycznie można skutecznie bronić się przed atakami z zewnątrz i minimalizować do zera ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek przejęcia komputera przez złośliwe oprogramowanie. Sama konfiguracja sprzętowa, odpowiednie zainstalowane i prawidłowo ustawione oprogramowanie antywirusowe, stale aktualizowana i najnowocześniejsze osłona firewall – to minimum, bez którego nie powinno w ogóle logować się do sieci.

Co jednak dla bezpieczeństwa użytkownika w Internecie ma największe znaczenie, to jego świadomość i wiedza. Dopiero posiadanie podstawowych informacji z zakresu niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni pozwala na wyposażenie się w wachlarz narzędzi i kompetencji do unikania takich zagrożeń.

Przygotowanie użytkownika

Kluczowe zabezpieczenia sieciowe

Kluczem powinno być odpowiednie przygotowanie użytkownika z zakresu podstawowych definicji i znaczeń w słowniku. Bez umiejętności odróżnienia witryn posługujących się certyfikatem ssl od tych, które takiego certyfikatu bezpieczeństwa nie posiadają, trudno jest podjąć właściwą decyzję w przypadku pojawienia się odpowiedniego komunikatu. Praktycznie każda przeglądarka internetowa wyświetla dzisiaj jeszcze przed zawartością strony informację, że certyfikaty ssl na danym adresie czy domenie są wyłączone, lub też nie zostały rozpoznane przez urządzenie odbiorcy. Oczywiście brak aktualnego certyfikatu lub poświadczenie bezpieczeństwa strony certyfikatem ssl spoza listy oficjalnie akceptowanych urzędów przyznających licencje – nie oznacza jeszcze, że wejście na daną witrynę musi zakończyć się źle.

Dokładne sprawdzenie

Użytkownik, który rozumie zagrożenia wynikające z korzystania z witryny o niepodpisanym certyfikacie ssl, jest w stanie podjąć właściwą decyzję i oszacować, czy w danym momencie wyświetlenie zawartości witryny stanowi dla niego zagrożenie. Jeśli miałby tylko przeglądać witrynę i czytać wiadomości – status certyfikatu ma dla niego drugorzędne znaczenie. Jeśli zaś chciałby skorzystać z bankowości elektronicznej – powinien dokładnie sprawdzić, skąd różnice w certyfikacie.

 

Dodaj komentarz