Follow Us

Profesjonalne i domowe stacje meteorologiczne

Profesjonalne i domowe stacje meteorologiczne

Prognozowaniem pogody zajmuje się meteorologia. Do prowadzenia obserwacji i badań atmosfery zostały przeznaczone stacje meteo.

Co to jest stacja meteorologiczna?

Profesjonalne i domowe stacje meteorologiczne

Częścią każdej profesjonalnej stacji meteorologicznej jest poletko pomiarowe. To niewielki, mający najczęściej wymiary 15 m x 15 m obszar na terenie, którego umieszczona jest klatka meteorologiczna. Wszystkie przyrządy pomiarowe, które są niezbędnym wyposażeniem stacji meteo umieszczone są właśnie w klatce meteorologicznej. Poprzez umieszczenie ich w klatce meteorologicznej są one zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem zjawisk meteorologicznych. Na poletko pomiarowe, na którym zostanie umieszczona klatka meteorologiczna wybiera się płaski, nie zalesiony i nie zabudowany teren. Do tego nie powinien on znajdować się w pobliżu zbiorników wodnych.

Przyrządy umieszczane w klatce meteorologicznej

Klatka meteorologiczna służy do umieszczania:

termometrów. Wszystkie stacje meteo wykorzystują do pomiarów temperatury przynajmniej kilka rodzajów termometrów. W klatce meteorologicznej znajdą się więc nie tylko termometry mierzące temperaturę powietrza, ale także gruntu;

deszczomierza. Jest to urządzenia, które mierzy ilość opadów: deszczu, gradu, śniegu;

wiatromierz. To przyrząd mierzący siłę wiejącego wiatru. Często jest ona mierzona w skali Beauforta;

heliograf. Jest to przyrząd, który umożliwia pomiar czasu rzeczywistego nasłonecznienia;

higrograf. To przyrząd, który mierzy i rejestruje wilgotność powietrza.

Wszystkie urządzenia pomiarowe mają czujniki. Aby dokonywane przez nie pomiary były wiarygodne, urządzenia umieszcza się w klatce meteorologiczne w taki sposób, aby czujniki te znalazły się na wysokości 200 cm.

Domowe stacje meteorologiczne

Samodzielne prognozowanie pogody umożliwiają dzisiaj urządzenia, które nazwane zostały domowymi stacjami meteo. Na rynku dostępne są domowe stacje meteo, które mierzą tylko panującą na zewnątrz temperaturę oraz bardziej zaawansowane modele mierzące ciśnienie i wilgotność powietrza.

Dodaj komentarz