Follow Us

Ubezpieczenia samochodowe w Polsce

Ubezpieczenia samochodowe w Polsce

Ubezpieczenia samochodowe dzielą się na dwa rodzaje.

Do naszej dyspozycji zostały oddane ubezpieczenia obowiązkowe, które powinien mieć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który został zarejestrowany na terytorium Polski oraz nieobowiązkowe.

W przypadku obowiązkowego OC sprawa jest jasna

Składka określona jest tutaj za pośrednictwem ustawy. Podobnie zresztą jak zakres zobowiązania. Ubezpieczenie OC uaktywnia się, kiedy to z naszej winy zostanie wyrządzona w wyniku wypadku drogowego szkoda osobie trzeciej. W takiej sytuacji z naszego ubezpieczenia zostaną pokryte wszelkie koszty naprawy samochodu lub ewentualne koszty leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej. Ubezpieczenie AC to zaś rodzaj ochrony, którą możemy wykupić samodzielnie. W odróżnieniu od OC tu ochroną jesteśmy objęci my sami. Jeżeli dojdzie do wypadku z naszej winy lub zderzymy się ze zwierzęciem, wolnostojącym przedmiotem albo nasz samochód ulegnie zniszczeniu w wyniku działania sił natury. Wtedy otrzymamy stosowne odszkodowanie. Będzie ono wypłacane także wtedy, kiedy nasz samochód zostanie skradziony.

Więcej na http://www.mtu24.pl/

Zakres ochrony

W odróżnieniu od obowiązkowych ubezpieczeń w tym wypadku możemy samodzielnie zwiększać lub zmniejszać zakres ochrony. Czyli jeśli naszym samochodem zainteresuje się złodziej odszkodowanie może nam należeć się tylko wtedy, kiedy zostanie skradziony cały lub także, gdy skradzione zostaną tylko wycieraczki, koła lub na przykład szyby. O tym, jak szeroki jest zakres ochrony powinniśmy zapytać przed podpisaniem umowy ze stosownym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zanim złożymy swój podpis warto też dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczana będzie ewentualna szkoda. Ubezpieczyciel proponuje nam dwa sposoby. Gotówkowy oraz bezgotówkowy. W pierwszym przypadku, kiedy nastąpiła szkoda, ubezpieczyciel po prostu wręcza nam ustaloną ilość pieniędzy, a naszym zadaniem jest wyremontowanie samochodu tak, aby zmieścić się w danej kwocie. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego to sam ubezpieczyciel martwi się o to, jak zostanie załatwiona szkoda. Do jego obowiązków należy wybranie warsztatu i rozliczenie się z jego właścicielem.

Dodaj komentarz