Follow Us

Zabezpieczenie przeglądarki internetowej oraz portali społecznościowych

Zabezpieczenie przeglądarki internetowej oraz portali społecznościowych

Przeglądarki internetowe z wielu różnorodnych względów są w szczególności narażone na działanie szkodliwego oprogramowania. Aby temu skutecznie przeciwdziałać stosuje się odpowiednie, dodatkowe zabezpieczenia. Producenci oprogramowania antywirusowego proponują zwykle specjalne dodatkowe oprogramowania które instalowane jest jako dodatek do przeglądarki internetowej, funkcjonować może jako dodatkowy pasek narzędzi lub pozostaje niewidoczne dla użytkownika, ale modyfikuje w pewnym stopniu działanie przeglądarki internetowej.

Na przykład na wynikach wyszukiwania pojawiać będą się dodatkowe informacje o możliwych zagrożeniach, czy też informacje o tym czy dana strona internetowa jest bezpieczna, oczywiście pojawią się także i takie odnośnie których brak będzie niestety takich informacji. Oczywiście jeśli dana strona internetowa stanowić będzie zagrożenie dla użytkownika to jak najbardziej zostanie ona po prostu zablokowana, a użytkownik poinformowany o zagrożeniu, raczej nie zaleca się ignorowania takich ostrzeżeń. Mogą być one w dosyć przydatne dla użytkowników. Dodatkowo oprogramowanie chroniące przeglądarkę internetową może usprawniać także mechanizm przechowywania haseł, do różnych serwisów internetowych, co także może się w znacznym stopniu przydać.

Zapisywane hasła są odpowiednio szyfrowane i przechowywane w znacznie bezpieczniejszy sposób niż ma to miejsce w przypadku samej przeglądarki internetowej. Dla użytkownika działanie nadal pozostaje takie samo, a hasła do serwisów mogą być nadal w taki sam sposób podpowiadane użytkownikowi. Programy antywirusowe mogą także zapewniać bezpieczeństwo w popularnych serwisach społecznościowych, między innymi w takich jak Facebook, gdzie możliwe jest chociażby sprawdzenie popularnej ściany. Sprawdzenie to umożliwia weryfikację odnośników, te potencjalnie niebezpieczne są w odpowiedni sposób zaznaczane, stosowany jest także mechanizm dzięki któremu użytkownik nie może kliknąć takich odnośników w sposób przypadkowy. Niekiedy taka ochrona wymagać może instalacji zupełnie innego, dodatkowego oprogramowania dostarczanego wraz z podstawowym oprogramowaniem antywirusowym.

Dodaj komentarz